Startpagina | Over ons | Contact | Route | Bezinningstekst | Foto's | Links
lichtlabyrint

 

Mantrazingen en Sacrale Dans

Mantra's zijn heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen. Ze zijn een scheppende kracht die de harmonie in lichaam en geest bevordert.
Man komt van Mana, wat geest betekent,
Tra komt van Traya wat bevrijding betekent.

Volgens de Bhagavad Gita gaat het om een geestelijke geluidstrilling welke tot doel heeft het levend wezen te bevrijden door de geest te zuiveren van alle vervuiling en stoffelijke geneigdheden.

De Mantra is een goed hulpmiddel tot meditatie, het zingen of reciteren brengt concentratie en leidt je naar hoger bewustzijn.

Zoals bij een Mantra steeds dezelfde tekst gezongen of gereciteerd wordt, zo wordt in een Sacrale Dans steeds hetzelfde danspatroon herhaald, wat leidt tot bewustwording en heling.

Wanneer Waar Begeleiding Vergoeding
11/09/2020 Duinenkerkje Dorpsstraat Mariakerke
voor de uitnodiging: klik hier
Marjan Janssens
Rika Vandevenne
2 €
 
02/02/2021 Abdijkerk Zevenkerke - voor uitnodiging klik hier 30 €