Startpagina | Over ons | Contact | Route | Bezinningstekst | Foto's | Links
vogelbekjes

 

Welkom op de webstek van Het Oneindige
Plek voor natuurbeleving en spiritualiteit

Toen Rika voor de opleiding tot docente Sacrale Dans haar scriptie met als titel 'De elementen en Sacrale Dans' maakte, is een gedicht ontstaan met als titel 'Oneindig'. Op een bepaald ogenblik raakte ik beroerd door de oneindige weerkerende kringloop in de natuur. De elementen lucht en water, aarde en vuur, blijven de onuitputtelijke bron van alle bestaan. Al wat leeft is een voortdurende, oneindige en weerkerende beweging. De seizoenen die ons leven bepalen. Eb en vloed die elke dag weer ontstaan. De draaiïng van de zon en de maan die het leven op aarde beïnvloeden. De kringloop van geboorte, leven en sterven van mens, plant en dier. De aarde die geduldig alle leven weer toelaat en altijd weer heelt.

Zo ontstond de naam 'Het Oneindige'. Met een waaier van activiteiten willen we de band met het Grote Geheel versterken. Zoeken naar aansluiting met de weerkerende veranderingen in de natuur, in onszelf. Uiteindelijk onze eigen bron ontdekken. Bewust worden van onze verantwoordelijkheid zowel voor onszelf als voor onze omgeving.

Verscheidene opleidingen en interesses ondersteunen ons zoeken en organiseren. Inspiratie putten we uit verscheidene bronnen. We willen samen met velen de vreugde van het leven ervaren en beleven. Groeien naar een liefdevolle gemeenschap in respect voor en in verbinding met alle leven.

Wees welkom !